Dersom du har tagget et bilde feil eller vil endre på informasjonen kan du enkelt gjøre dette i administrasjonen. 


1. Gå inn i admin - admin5.imageshop.no

2. Finn bildet du vil endre informasjon på.

3. Trykk på info tegnet nede i høyre hjørne:

4. Gjør de endringene i skjemaet til venstre som du ønsker å gjøre.

5. Trykk på “Lagre” dersom du er ferdig eller trykk “Lagre & rediger neste” dersom du ønsker å endre på flere bilder etter hverandre.