ADMINISTRATIVE OPPGAVER

Anonymisering av kundedata
I forbindelse med tiltak rundt sikkerhet og kundedata, har Screenbooking nå gjort grep for å forbedre rutinene for anonymisering ved å automatisere dette. D...
Thu, 25 Nov, 2021 at 12:51 PM
E-post logg
I screenbooking fører vi en e-post log med alle e-poster som er sendt ut fra systemet fra din konto.   Ønsker du å sjekke at en spesifikk e-post er blitt ...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:34 PM
Google Tag Manager
Google Tag Manager er implementert i Screenbooking. En Google Tag Manger-kode (GTM-kode) må opplyses til din kontaktperson eller support@screentek.no for at...
Thu, 25 Nov, 2021 at 2:12 PM
Marketing modul (CRM) med automatisk e-post /sms - tilleggsmodul
I denne modulen kan du sende e-post eller SMS til dine turdeltakere. Sett opp en melding som går til dine reisende et visst antall dager før avreise, på avr...
Thu, 25 Nov, 2021 at 2:10 PM
Oppgjørsrapport (Supplier settlement report)
Ved hjelp av en oppgjørsrapporten "supplier settlement report" kan du raskt få oversikt over salget av turer en leverandør er en del av. Skal leve...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:37 PM
Regelmessig rapportutsendelse (Sheduled reports)
Ved hjelp av Scheduled reports kan du sette opp en regelmessig utsendelse av ønsket rapport til ønsket mailadresse. Denne kan settes til daglig, ukentlig, m...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:35 PM
Supplier Invoice
Med funksjonen "Supplier Invoice" kan du holde styr på kostnader fra underleverandører, slik at du vet når regninger er betalt og at de stemmer me...
Thu, 25 Nov, 2021 at 2:36 PM
Utsendelse av bulk SMS
Har du vår SMS modul kan du også sende ut SMS som bulk. Det vil si at du kan sende SMS til flere kunder samtidig, filtrert på ulike kriterier (som tur, reis...
Thu, 25 Nov, 2021 at 2:13 PM
Utsendelse av bulkmail
Vi har en funksjon i Screenbooking som gjør det enkelt å sende ut bulk e-post. Den innebærer at du kan selektere kunder basert på ulike kriterier og sende ...
Thu, 25 Nov, 2021 at 1:39 PM