ORDREBEHANDLING

Endre antall reisende
Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å legge til, fjerne eller omplassere reisende på en ordre. Det er tur malen som blir brukt når man gjør slike endr...
Fri, 26 Nov, 2021 at 2:29 PM
Endre dato på ordre
Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å endre reisedato, men fortsatt ha samme tur og tur mal. Det er tur malen som blir brukt når man gjør slike endring...
Fri, 26 Nov, 2021 at 2:38 PM
Endre tur
Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å flytte en ordre til en annen tu/ tur mal. Det er tur malen valgt i “Change tour” som blir brukt når man gjør slik...
Fri, 26 Nov, 2021 at 2:43 PM
Kansellere en ordre
Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å kansellere en ordre, frigjøre kapasiteten for ordren og markere den som kansellert. Orders - Show orders ...
Fri, 26 Nov, 2021 at 1:44 PM
Legg til/endre promo kode på en ordre
Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å legge til eller endre en promo kode for en eksisterende ordre. Dette er bare mulig dersom turen ordren er koblet ...
Fri, 26 Nov, 2021 at 2:32 PM
Nye funksjoner på ved overgang til ny plattform
1. Nytt bookingøp i admin Du har nå fått et nytt bookingløp i admin for dagsturer. NB! For turer over flere dager må du fremdeles benytte “Order” > “...
Fri, 26 Nov, 2021 at 1:49 PM
Ordrebehandling
NB! For kansellering og refundering av ordrer, se egne brukermanualer.  I velkomstvinduet har du menyen for de ulike oppgavene du kan jobbe med.  I o...
Fri, 26 Nov, 2021 at 1:55 PM
Reisekvittering
Reisekvittering er en godkjent kvittering i følge kriterier fra regnskapsloven. Den sendes automatisk på reisedato.  Kvittering inneholder: Ordet “kv...
Thu, 25 Nov, 2021 at 10:43 AM
Sende e-postbekreftelse på kansellert ordre
Når ordren er kansellert, penger refundert og pris nedjustert, kan du sende e-post bekreftelse til kunden rett fra Screenbooking. Ønsker du å skrive en m...
Fri, 26 Nov, 2021 at 1:47 PM