I Screenebooking har vi i 2022 sett oss nødt til å gjøre en del oppgraderinger på “lead time” som vår “stop sale”-funksjon heter. Lead time er det tidspunktet man setter som salgsstopp på en tur. Dette har ført til forbedringer på denne funksjonen, men for noen, som har tilpasset seg eldre versjon, vil det ha skjedd endringer. 


Her får du en oversikt over hvordan lead time fungerer, og ulike brukerscenario for hvordan å sette det opp.


Lead time frontend/Admin:


Lead time ligger på produktet “template description”. Derfor settes det pr. tur, ikke pr. produk. 


Vi har sett oss nødt til å differensiere lead time, tidligere hadde man kun en, men nå er den differensiert på a) online bookinger og b) backend (admin) bookinger. 


Vi har to typer Lead time:


 1. By time before:
  By time before, er antall dager, timer og minutter før turstart at du skal stenge for booking. 

 2. By time of day:
  På “by time of day” kan du sette et klokkeslett for når det skal stenges for bookinger. Skal du stenge samme dag som turen går, f.eks. kl 08. setter du 08 på “Hours” og 00 på “Minutes”. Skal du stenge kl 20 kvelden før, setter du 1 dag og 20 på “Hours”. 


Vi har også implementert differensiert “lead time” for frontend og admin bookinger. Det er fordi en del kunder ser behovet for å stenge i frontend booking tidligere enn de selv skal sitte og booke, slik at de siste plassene kan bookes av dem selv rett før start.


Ulike Scenario og hvordan sette opp lead time:


 1. Alle turer med et klokkeslett på et aktivitetsprodukt kan du sette “lead time” på, og de vil ta hensyn til det første klokkeslettet på turen (ved tour) eller hvert enkelt klokkeslett (ved tour with return).

 2. Turer uten klokkeslett, som inngangsbilletter (type “tour with return” og turer som starter med en overnatting (tour), vil i systemet få starttidspunkt ved midnatt, og du vil ikke kunne booke dem samme dag. 

  1. På “tour with return” løser du dette ved å sette “lead time” til et klokkeslett ut på dagen (f.eks. kl 17, når museet stenger). Da kan man booke samme dag frem til dette klokkeslettet.

  2. På “Tour” kan du løse det på samme måte som over, eller ved å sette inn et starttidspunkt på “template description” og sette lead time til 0. Da kan man booke frem til dette klokkeslettet. 

 3. Turer uten kalender, som gavekort, årskort etc. fungerer på den måten at dagens dato automatisk settes som dato på bookingen. Vi har gjort en “omkoding” slik at turer uten kalender ikke begrenses at tilfellet beskrevet over. Disse fungerer uten “lead time”. 


Lead time for agenter:


Med ny agentportal kom det behov for differensiering på agent også. Agenter skal booke i admin, men ikke ha de samme “lead time” som dere selv har i admin, men gjerne bedre enn i front. 


 1. Lead time på agent (ikke tilknyttet distributor group):


Når du oppretter en agent, vil den alltid ha default på “lead time” huket av for “distributor group default”. 

 1. Om du ikke knytter agenten til en distributor group, vil agenten da få samme lead time som er satt opp for online bookinger. Også om agentene booker i agentportal. 

 2. Du kan huke vekk dette default-valget. Da får du mulighet til å sette hvilken “lead time” som skal gjelde for denne spesifikke agenten. Dette settes som “time before”.  1. Lead time på agent tilknyttet agentgruppe: 

Om du benytter agentgruppe, må alltid “lead time” settes på agentgruppe. Default her er 0, altså helt frem til avgang. Dette gjelder både for agenter som booker i portal og online med agentkode. 


Lead time på agentgruppe settes på fanen “change order settings”. Den lead time som settes her gjelder for alle agenter tilknyttet gruppen (så lenge du ikke overstyrer dette på agenten, ref. pkt. b over). Den settes som “time before”, og overstyrer det som er satt på “template description”-produktene. 


Merk: I frontend kan man aldri ha en kortere “lead time” på agent enn det som er satt som online lead time, dette fordi agentkoden settes inn på siste steg, mens “lead time slår inn allerede i kalendersteget. Agenter som booker med agentkode i front må derfor godt online “lead time” eller strengere.