Om du ønsker at kunden skal få en pdf sammen med bekreftelsesmailen sin, eller om du benytter "Min side" og ønsker et dokument tilgjengelig på fanen "Documents", er det samme funksjon du skal benytte.


1. Lagre dokumentet som pdf/word/excel etc. på din pc.

2. Gå inn på "Tour template" på den turen dokumentet skal knyttes til. 

3. Øverst til venstre har du tre knapper "Date range", "Capacity" og "Attachments".

4. Gå inn på "Attachments". Her kan du legge til flere dokumenter, ved å laste de opp på vanlig måte.

5. Save.


Dokumentet blir nå sendt som vedlegg til bekreftelsen du sender ut, om du har innstillingen "send documents as attachment" påslått. 


Dokumentet blir nå tilgjengelig under fanen "Documents" på "Min side" om du har den innstillingen påslått.