Hvordan bruke conditions


“Condition” er en funksjon som styrer betingelser på produkter i en tur. Det kan være at du skal velge en blant flere produkter, velge tilleggsprodukter, eller for å knytte produkter til hverandre. Alt etter type tur du selger, er conditions noe som enkelte benytter mye, mens andre benytter dem lite. 


Du finner, og oppretter nye conditions under “Administrator” > “Conditions” 


Den condition som er benyttet mest og som ligger som “default” i Screenbooking er “Always”. Den ligger derfor ikke inne som noe du kan endre på. 


Hvordan lage en condition: 

 1. Gå på “Administrator” og velg “Conditions”.

 2. Trykk på “Create new condition”.

 3. Skriv inn navnet du vil bruke (kort tekst), en kort beskrivelse, og velg så hvilken type condition det er. 

 4. Om du ønsker dem vist i prioritert rekkefølge i front, lager du priority, ved å nummerere under “Priority”. 1 vil komme øverst i valgmuligheter, så 2 osv. 

 5. Save. 


Hvordan bruke conditions:

 1. Conditions benyttes på “Tour template” for å styre hvilken funksjon et produkt skal få. Om det skal være en del av turen (obligatorisk), om det er en valgbar del av turen, der du må velge blant flere, eller om det er valgfritt produkt.

 2. Det benyttes også til å koble sammen kapasitetsprodukt med spesifikke units på en template description for at pris og kapasitet kobles sammen.

 3. Conditions kan også benyttes for å koble produkter til spesifikke avganger/klokkeslett m.m.

 4. Det benyttes for å legge produkter som bookbare på min side.

 5. Inne på “Tour template” velger du condition i nedtreksmeny helt til høyre på produktlinjene: Situasjon 1: Når kunden skal velge mellom flere avganger /produkter:

Denne benyttes alltid på “tour with return” men kan også benyttes på “Tour”.

 1. Lag condition med navn “option” og velg type “option”. 

 2. “Save”.

 3. Gå inn på Tour template og legg til de produkter og units som skal være valgbare under “Days”. Har du tur/retur gjør du det samme under “Return”.

 4. Sett condition på produktlinjen til å være “option”. 


 1. Save. 


Situasjon 2: Når kunden skal velge mellom to eller flere avganger/ produkter som en del av en “Tour”:

 1. Lag condition med navn “option” og velg type “option”. 

 2. Gå inn på Tour template og legg til de unitene som skal være valgbare inn under de dagene de hører til på turen.  

 3. Sett condition på produktlinjen til å være “option”. 

 4. “Save”. 

 5. Nå vil du få et ekstra steg i bookingløpet, der kunden må velge et av disse alternativene. 


Situasjon 3: Valgfrie tilleggsprodukter:

 1. Lag condition med navn “Optional” og velg type “Optional”

 2. Gå inn på tour template og legg til de valgfrie produktene og units under riktig dag. Gjelder det for turen generelt, legges de under “General”.

 3. Til høyre på produktlinjene velger du “Optional” i nedtrekkslisten.

 4. “Save”.

 5. Du får nå et ekstra steg i bookingløpet der kunden kan legge til de produktene de ønsker. Merk: produktet må ha en pris for å være synlig (0 om det er allerede er inkludert i prisen).  


Situasjon 4: Legge til valg mellom flere avganger i en “Tour”:

 1. Lag de avgangene du skal velge mellom som unit på kapasitetsproduktet. 

 2. Lag en condition for hver avgang, med navnet du ønsker (f. eks. “Avgang kl 10:00”). Velg type “User”.

 3. Gå inn på tour template for turen. 

 4. Legg til de produkter og units som man skal velge mellom på riktig dag. 

 5. I feltet til høyre på produktlinjene velger du riktig avgang.

 6. Om du har en tur/retur reise der en returavgang er avhengig av utreiseavgangen, legger du samme condition på disse to units.

 7. Du vil da få  en nedtrekksmeny i frontend, med de avgangene kunden skal velge mellom. 


Situasjon 5: Bruk av condition for å velge påstingingssted på en tur (type “tour”) der gjesten kan velge mellom flere steder å starte turen (f.eks. hoteller, havn) uten at dette påvirker pris eller kapasitet.

 1. Lag en produkt type “Activity” med navnet på stedet kunden skal kunne velge.

 2. Lag en  condition med samme navn, velg type user.

 3. Gå inn på tour template på turen og legg alle “Activity”-produktene inn under “general”. 

 4. Til høyre i produktet velger du samme condition som produktnavn i nedtrekksmenyen. 

 5. “Save”.

 6. Du får nå en nedtrekksmeny i frontend over valg av påstigningssted ved siden av kalenderen. 

 7. Du kan også ta ut en produktrapport på disse aktivitetene for å se hvem som som kommer på på de ulike stedene. Situasjon 6: Koble en pris til en romkapasitet på flerdagerstur

 1. Lag en condition for hver romtype du selger på turen. De skal være type “Unit”. 

 2. Lag template description med en unit for hver romtype du selger på turen.

 3. Inne på de ulike units setter du på riktig condition til romtypen. 

 1. Legg pris på hver romtype på prisskjema i template description.

 2. Lag kapasitetsproduktene, velg produkttype “rooms with capacity”. 

 3. Lag en unit for hver romtype du selger, og sett kapasitet på de aktuelle romtypene. 

 4. Lag en tour template for turen, og legg under hver dag inn de produktene (overnattingsstedene og romtypene) du selger på turen.

 5. Til høyre i produktlinjen velger du condition romtype av samme romtype som du har på produktlinjen. 

 6. “Save”.

 7. Du har nå koblet sammen slik at når kunden velger en romtype i frontend, vil du få rett pris og trekke kapasitet fra riktig romtype på alle overnattingsstedene. 


Situasjon 7:  Overnattingsbedrift med template description type “accommodation template description”

 1. Lag condition for hver romtype du selger. Velg type “unit”

 2. Lag accommodation template description med en unit for hver romtype. 

 3. Sett på riktig condition på hver rom unit. 

 4. Legg inn priser i prisskjema.

 5. Lag produkttype “Rooms with capacity” med en unit for hver romtype. 

 6. Legg inn riktig kapasitet pr. romtype. 

 7. Lag en tour template med “accommodation template description” under “general”.

 8. Under “Accommodation” legger du til en produktlinje for hver romtype (unit) fra produktet “rooms with capacity”.

 9. Sett inn riktig condition på hver romlinje i nedtrekksmenyen til høyre på produktlinjen. 

 10. Du har nå koblet kapasitet til pris. Ved valg av romtype trekkes kapasitet fra riktig produkt og kobles til riktig pris.