Om en avgangen skal dele kapasitet med en avgang fra et annet startsted eller to produkter trekkes fra samme "pott",  må det legges til en delt kapasitet. 


 1. Gå inn på det ene kapasitetsproduktet du har laget. 

 2. Gå inn på “Capacity” og  trykk på “Shared capacity/allotment”

 3. Skriv inn navnet på avgangen/produktet i et ledig navnefelt.

 1. Trykk "Save".

 2. Gå så inn igjen på kapasitetsproduktet, og ned på den unit du skal benytte kapasiteten på. 

 3. Helt til høyre på unit-feltet, finner du nå et nytt felt kalt “Capacity”. Her velger du den nye avgangen i nedtrekksmenyen.

 1. Trykk "Save".

 2. Så går du inn på neste unit/et annet produkt som skal trekke av samme kapasitet og velger samme avgang i unit der. Da trekker de av samme kapasitet.Legg til kapasitet:

 1. Gå inn på “Capacity” på et av produktene som benytter delt kapasitet. 

 2. Trykk nå på "Edit shared capacity for supplier (navn)".

 1. Velg aktuell datoperiode du skal legge på kapasitet for, og skriv inn kapasitet på riktig avgangen. Husk å kopiere til alle datoer ved å bruke lynet.

 2. Save