Det er mulig å sette ledetid for turer. Gå til "Tour Template" for turen du ønsker å sette ledetid for og deretter til "Template description"-produktet (produktet/produktene under "General"):

Ledetiden for turen er vist i uker, dager, timer og minutter på produktet.

Hvis ledetiden er satt, vises og tillates bare bestillinger for avganger der [avgangs-dato og tid] - [ledetid] < [nåværende dato / tid]. Hvis ledetiden for eksempel er satt til to timer, så vil det ikke være mulig å bestille to timer eller mindre før nåværende tid. Tidssonen brukt for nåværende tid, er angitt i innstillingene til din Screenbooking-løsning.

 

Du kan ha tilgang til forskjellige typer maler: accommodationreturn trip and tour template. 

 

Funksjonaliteten gjelder bare for turer med "tour"- og "return trip"-malene. For "return trip"-malen, så anvendes ledetid for avganger, og for "tour"-malen anvendes bare tidspunktet om det er satt en "unit" på "template description"