Denne funksjonen brukes for å lage en mer leservennlig url til din tur. Her brukes gjerne navnet på turen som tekst i URL’en. (Bruk kun a-z,0-9 og bindestrek).

 

  1. Tours - show tours

  2. Finn den turen du skal endre url på. Tekstfeltet for “Filter” kan brukes for å søke på navnet på turen.

  3. Trykk inn på turen

  4. Under metadata finner du feltet for “friendly URL”. Et for hvert språk.
  5. Skriv inn ord du vil ha i din URL.

  6. Bruk bindestrek mellom hvert ord.

  7. Dersom du har flere språk må du har forskjellige URL på hvert språk.
  8. Trykk "save"