Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å flytte en ordre til en annen tu/ tur mal. Det er tur malen valgt i “Change tour” som blir brukt når man gjør slike endringer, det fungerer derfor best på ordre hvor det ikke er gjort manuelle endringer på bestillingslinjen. Dersom det er gjort manuelle endringer relatert til bestillingslinjen, vil disse bli slettet og må gjøres på nytt etter endringen.


Finn ordren ved å gå på “Orders” - “Show orders”. “Free text” feltet kan brukes for å søke på ordrereferanse eller kunden sitt navn.

Om du benytter https://admin.screenbooking.com eller skal endre på en tur over flere dager. 

 1. Trykk på knappen “Change tour” inne på ordren.

 2. Velg hvilken “tour” og “tour teplate” du vil endre bestillingen til.

 3. Velg dato.

 4. Dersom du bruker “User conditions” eller "product unit", pass på at den du vil bruke er valgt.  

 5. Bruk  “Rooms” feltet for å velge antall rom og romfordelingen for de reisende.

 6. Du kan selv velge en spesifikk “Unit” for rommet, eller la systemet velge et ledig rom basert på antall reisende.

 7. Trykk “Confirm”

 8. Dersom endringen ikke lar seg gjennomføre (grunnet mangel på kapasitet) vil du få en feilmelding som sier at endringen ikke er mulig. Du kan da prøve å endre de valgte “Units” eller omfordele de reisende.

Om du benytter https://betaadmin.screenbooking.com og skal endre på en dagstur

 1. Trykk på “Edit order” og velg “Change tour”.

 2. Du kommer nå til første steg i admin bookingløp. Dato er ferdig utfylt, og du kan endre tur og trykke “search”. 

 3. Velg riktig avgang og gå videre. 

 4. Følg bookingløpet til du kommer til takkesiden, først da er endringen gjennomført.