Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å endre reisedato, men fortsatt ha samme tur og tur mal. Det er tur malen som blir brukt når man gjør slike endringer, det fungerer derfor best på ordre hvor det ikke er gjort manuelle endringer på bestillingslinjen. Dersom det er gjort manuelle endringer relatert til bestillingslinjen, vil disse bli slettet og må gjøres på nytt etter at datoen er endret.


Gå på “Orders” - “Show orders”, og finn den ordren du vil endre promo kode på. “Free text” feltet kan brukes for å søke på ordrereferanse eller kunden sitt navn.

Benytter du https://admin.screenbooking.com eller skal endre på en tur over flere dager: 

 1. Trykk på knappen “Change date” inne på ordren.

 2. Velg ny dato.

 3. Dersom du bruker “user conditions”, pass på at denne tilsvarer den du vil bruke. 

 4. Dersom du har flere "departure units", pass på at denne tilsvarer den du vil bruke.

 5. Kontroller også at eventuelle tilleggsprodukter er med videre. 

 6. Trykk “Confirm”

Benytter du https://betaadmin.screenbooking.com og skal endre på en dagstur:

 1. Trykk på “Edit order” og velg der “Change date”.

 2. Du kommer nå til første steg i bookingløpet, her kan du endre dato. Merk at turvalget allerede er ferdig utfylt.

 3. Velg dato og trykk “search”.

 4. Velg riktig avgang, og trykk “Book”.

 5. Du kommer nå til steget for antall passasjerer. Dette er ferdig utfylt med det antall passasjerer i de kategorier du hadde opprinnelig.

 6. Er det booket tilleggsprodukter, vil de være valgt om de også finnes på ny dato. 

 7. Følg bookingløpet til du kommer til takkesiden. Da er endringen bekreftet.