Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å legge til, fjerne eller omplassere reisende på en ordre.

Det er tur malen som blir brukt når man gjør slike endringer, det fungerer derfor best på ordre hvor det ikke er gjort manuelle endringer på bestillingslinjen. Dersom det er gjort manuelle endringer relatert til bestillingslinjen, vil disse bli slettet og må gjøres på nytt etter at antall reisende er endret.  


Søk opp ordren på “Orders” - “Show orders”.

Finn den ordren du vil endre antall reisende på. “Free text” feltet kan brukes for å søke på ordrereferanse eller kunden sitt navn.

Stegene videre avhenger hvilken plattform du er på, eller type tur: 

For https://admin.screenbooking.com/ eller turer over flere dager på https://betaadmin.ccreenbooking.com


 1. Inne på ordren trykker du på “Change no. of travelers” knappen.

 2. Dersom du har  “User conditions” på “Tour template”, pass på at den riktige er valgt i nedtrekksmenyen til venstre.
  Er dette en tur av type "tour with return" er det her du må sjekke at riktig "unit" er valgt.

 3. Bruk  “Rooms” feltet for å velge antall rom og romfordelingen for de reisende.

 4. Du kan selv velge en spesifikk “Unit” for rommet, eller la systemet velge et ledig rom basert på antall reisende.

 5. En tur av typ "tour with return" vil ikke ha felter for rom, kun priskategori der du justerer antall reisende.

 6. Har kunden valgt tilleggsprodukter på turen, juster antall i disse også. 

 7. Trykk “Confirm”

 8. Dersom endringen ikke lar seg gjennomføre (grunnet mangel på kapasitet) vil du få en feilmelding som sier at endringen ikke er mulig. Du kan da prøve å endre de valgte “Units” eller omfordele de reisende.

For dagsturer på https://betaadmin.screenbooking.com

 1. Gå på “Eit order” og velg “Change travellers on order”

 2. Du kommer nå inn i bookingløpet på steget der du legger inn antall personer. Her kan du øke, redusere eller forandre kategori på de reisende. 

 3. Trykk ved videre i bookingløpet til du kommer til takkesiden. 

 4. Er det en ordre der tilleggsprdoukter er valgt, vil systemet huske antall tilleggsprodukter. Men har du økt antall reisende, må det eventuelt økes antall på tilleggsprodukter også.