1. Nytt bookingøp i admin


Du har nå fått et nytt bookingløp i admin for dagsturer. NB! For turer over flere dager må du fremdeles benytte “Order” > “Create new order”.


 1. Gå på “book” og “Search day tour”.

 2. Her kan du filtrere på dato, turnavn, og eventuelle tags du har satt på turer. (for mer informasjon om tags, se her.)

 3. Når du får opp resultatlisten kan du åpne avgangen for å se pris og kapasitet

 4. Du får der også opp en “book”-knapp: 

 5. Resten av bookingløpet er stegvis, du velger antall personer i steg 1, setter inn kunde- og evt. reisendeinformasjon i steg 2. Velger tilleggsprodukter i steg 3. Du vil hele veien ha en oppsummeringsboks som viser hva du har bestilt. 

 6. Steg 4 er en intern takkeside. Du kan enten sende billetten rett til e-postadressen til kunden (denne kan også byttes ut), du kan laste ned billett, eller gå inn på ordren. 

 7. NB! Endringer som må gjøres: Har du “tour with return” med unit “familierabatt”, der pris ligger på unitpris, må du sette inn 0 i pris på barn og voksen for at den skal kunne fungere i admin. 


2. Ny ordreoversikt med flere funksjoner


Inne i en ordre har du nå fått litt mer oversikt:


 1. Istedenfor radioknapper har vi nå faner du kan bla deg gjennom, og ordrelinjene har fått egen fane: “order detail”. 

 2. Du har også fått en “Payment summary”- boks som viser hva som er betalt og evt. rabatt (om agentkode eller promokode er benyttet). 

 3. Siden ordrelinjene nå er flyttet i egen fane (order details), har du en “order summary” over kundeinformasjon. 

 4. Vi har samlet alle funksjoner for å endre på ordre under en nedtrekksmeny: 

3. Ny kapasitetsvisning


3.1. Ny visning av kapasitet på produkt:

Inne på kapasitetsproduktene vil du nå ikke se antall ledige (der dette reduseres når kapasitet tas), men du vil se antall solgte og total antall (dvs. ledige+solgte).


Når du skal endre kapasiteten, skal du heretter endre totalkapasiteten. Noe som er mye mer logisk og enklere om du f.eks. må endre kapasitet for en lengre periode der du allerede har solgt billetter. 


Her ser du at det står "sold" og "total". Ledige plasser vil da bli differansen mellom disse to. Og skal du redusere avgangene til kun 30 plasser, skriver du inn 30 i total, kopier med lynet, slik du pleier, og totalen endres for alle, men det påvirker ikke antall solgte, kun hvor mye som blir liggende ute for salg. 


3.2. Endring av kapasitet fra søkebildet

Vi har også gjort det mulig å endre kapasitet fra "search day tour". Det gjøres med ikonet til høyre på "search"-siden: 

 

Trykker du på dette får du nå mulighet til å endre TOTALkapasiteten på denne avgangen. Så må du plutselig stenge en avgang, kan du gå inn her og skrive 0, lagre, og så blir den ikke bookbar verken i front eller admin.

 

En siste fordel med denne løsningen, er at du kan stenge en avgang/en periode der du allerede har solgt turer, ved å sette 0 i Totalkapasitet. Når du så kansellerer eller booker om de bestillingene som ligger inne, vil totalkapasiteten fremdele stå i 0, så du frigir ikke noen plasser, slik du gjør i dagens kapasitetssystem. 

Har du en tur med flere kapasitetsprodukter, kan du endre kapasiteten på alle produktene fra samme vindu. Og har du et produkt med delt kapasitet, vil det også stå hvilke avganger du nå endrer kapasiteten for.