Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å kansellere en ordre, frigjøre kapasiteten for ordren og markere den som kansellert.


  1. Orders - Show orders

  2. Finn den ordren du vil kansellere. “Free text” feltet kan brukes for å søke på ordrereferanse eller kunden sitt navn.

  3. Trykk på knappen “Cancel the order” inne på ordren.

  4. Trykk “Save”.

  5. For å tilbakestille prisene på ordren (prisene på ordren vil bli fjernet), trykk på “Reset prices” knappen.

  6. Trykk “Save”


Se også Hvordan refundere penger til kunden.