Screenbooking har mulighet til å integrere med unimicro. Denne integrasjonen baserer seg på nettbutikk-funksjonaliteten som finnes i unimicro. 

 

For at integrasjonen skal fungere, så må man legge inn brukernavn og passord og url her under innstillinger i unimicro her:

 

gener1.jpg

 

For hvert produkt i screenbooking, må det opprettes et produkt i unimicro. Produktnummeret til unimicro legges så inn i SKU-feltet. Det er viktig at dette gjøres korrekt, ellers vil ikke produktet bli med ved import fra screenbooking. I eksempelet under, ligger et produkt med produktnummer 1618 i unimicro. Moms-satser og regnskapskontoer som brukes videre, bestemmes av produktet registrert i unimicro, i dette tilfellet 1618, mens pris hentes fra importen.