Om PowerOffice GO-modulen er aktivert, er det mulig å eksportere distributør-fakturaer til PowerOffice. Man finner distributør-fakturane på "Distributor->Show Distributor Report" i ScreenBooking.


For å integrere med distributør-rapporten, må følgende være på plass:

1. Screenbooking PowerOffice-modul.

2. Man må ha opprettet produkter i PowerOffice for hvert produkt det skal lages faktura for i PowerOffice, og SKU må være fylt ut med PowerOffice sitt produktnummer.

3. Alle distributører som skal eksporteres bør registreres i PowerOffice, og kundenummer må registreres til det samme kundenummeret som distributøren har i PowerOffice.


Etter dette er gjort, skal man få opp en ny kolonne med “Send to PowerOffice”. Når man markerer av en eller flere linjer for å sende til PowerOffice, så vil det lages en faktura pr kunde, og disse eksporteres til PowerOffice.


Ved eksport av faktura, er det kundeinnstillingene i PowerOffice som bestemmer om fakturaen lages med eller uten moms og hvilke tekster som kommer opp på kontaktinformasjon f.eks.


Video 1: Eksport av faktura


Video 2: Innlegging av kunder og produkter