VAT report for accounting, som du finner under "Reports" i Screenbooking,  gir deg en oversikt over salg fordelt på ulike mva satser. Rapporten inneholder bl.a. pris ut til kunde, inkl. mva, pris ut til kunde eks. mva, samt fordeling av prisen på de ulike merverdiavgiftssatsene som er aktuelle. Systemet kalkulerer selv fordeling av salg per mva område basert på kostpriser inkl. mva som du har lagt inn på produktet per mva område. Det forutsettes fra systemet at salgsprisen har en forholdsmessig lik fordeling som kostprisen. Rapporten vil også fungere om du legger inn salgspris per mva gruppe inkl mva, men ved å legge inn en kalkyle med kostpris, så kan du også ta ut en enkelt resultatrapport fra Screenbooking. 

 

For at mva rapporten skal være korrekt, så er det viktig at ordrene i bookingsystemet er oppdatert og korrekte. For eks. at kansellerte order er nullstilte eller redusert til korrekt pris (ihht kanselleringbetingelser, etc.)

 

 

Om du har kostpriser pr. delprodukt i en pakke

 

For at du skal kunne ta ut denne rapporten må momssatser være aktivert i Screenbooking (kontakt support) og du må legge inn kostnad, inkl mva, per produkt (velg "Products, Show products, filtrer på "tour price" eller "template description", klikk på ønsket produkt og velg "price" oppe til høyre for å legge til prisene). På den samme måten legger du til pakkepriser pr. produkt.  Basert på fordelingen av kostnadene på mva gruppe, beregner Screenbooking en tilsvarende fordeling av salget per mva gruppe og totalt og presenterer som vist over. Dermed kan det også vises en oversikt over dekningsbidrag per ordre, ved at man har spesifisert inntekt og kostnad eks. mva. 

 

I bildet nede ser du innlegging av pakkepris (utpris) til kunde inkl mva.

 

Så på hvert enkelt produkt legger du inn kostpris inkl. mva pr. MVA-sats. 

Produktet nedenfor har en kostpris på 10 kr som er uten mva (0%).

 

På dette produktet er det lagt inn kostpris inkl. 12% mva

Om du kun har MVA-fordeling for et pakkeprodukt

Om du kun har MVA-fordeling for et pakkeprodukt, ikke for delprodukter i turen, da kan du legge til både kundepris og total kostpris inkl MVA på pakkeproduktet (velg "Products, filtrer på "tour price" eller "template description" og velg "price" oppe til høyre for å legge til pakkeprisen (User)). Så legger du til de forskjellige kostprisene for pakken for respektive MVA-sats. Øverst står kundeprisen inkl. mva.