Denne funksjonen brukes for å refundere penger til det kortet kunden brukte for å betale turen med.

 

Slik refunderer du: 

 

 1. Orders - Show orders

 2. Finn den ordren du vil refundere penger på. “Free text” feltet kan brukes for å søke på ordrereferanse eller kunden sitt navn.

 3. Trykk på “Economy” knappen inne på ordren.

 4. Finn den betalingen du vil refundere (Det fungerer bare på betalinger med kort, se etter betalinger med navn som NETAXEPT, DIBS, STRIPE, PAYEX, dette varierer avhengig av betalingsleverandør).

 5. Trykk på skiftenøkkelen og velg “Refund”.

 6. Skriv inn beløpet du vil refundere til kunden (det totale beløpet eller et delbeløp).

 7. Skriv inn dagens dato i "date"-feltet,

 8. Trykk “Save”

 

 

Viktige ting å være klar over:

 • Du kan bare refundere betalinger til kunde, med den betalingsløsningen som ble benyttet til å trekke beløpet. Har du således endret betalingsløsning siden kunden ble trukket initielt, så kan du ikke refundere med den nye betalingsløsningen som du har konfigurert. Da må du evt refundere på andre måter til kunden, som for eks. med bankoverføring.

 • Dersom det mangler midler på betalingskontoen (Stripe, Nets, etc..), så vil ikke refusjonen bli gjennomført før det er kommet tilstrekkelig med midler inn på kontoen til å dekke refusjonsbeløpet. Dette kan fort ta tid, dersom det er slutten på en sesong, spesielt høye beløp som skal refunderes, etc... Du kan løse dette ved heller å refundere via bank eller ved å fylle på betalingsløsningen.  

 • Det er ikke mulig å kansellere en refundering som du har initiert i Stripe. Du kan imidlertid nulle ut refunderingen, ved å belaste kunden for et tilsvarende beløp.

 • Les her hvordan du kan håndtere manglende midler på betalingsløsningen for "Stripe":

Slik behandler du negativ balanse på Stripe kontoen

Slik fyller du på midler på Stripe kontoen 

 

Integrasjonsturer

Har du integrert mot en annen Screenbookingkunde vil oppkobling til innløsningsavtale ligge på den lisens som bookingen er gjort. Det vil si at om bookingen har kommet inn gjennom din partner, må også refusjonen gjøres av denne, selv om det er din innløsningsavtale som benyttes til betaling på turen.