Prorated Tax report i Screenbooking gir deg bilaget du trenger i regnskapet ditt fra bookingsystemet. Rad for rad listes ordrene i den aktuelle perioden med omsetning fordelt på de ulike mva satsene. Radene summeres nederst i rapporten. I rapporten er det også lenke til den enkelte billett. 


For at rapporten skal gi ønsket innhold trenger du å fortelle systemet hvilke mva satser som gjelder for produktene dine. Dette gjør du ved å legge inn en kalkyle for kostpris, fordelt på de ulike avgiftssatsene. 


Pt gjelder følgende momssatser:

0%

12% for persontransport, kinobilletter og utleie av rom

15% for mat og drikke

25% Generell sats for de fleste varer og tjenester

Les mer om mva satser her: http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Merverdiavgift/ 

 

Kostnader og mva satser må legges inn i Screenbooking når produktene etableres og før salget skjer, for at rapportene skal bli oppdaterte. Ved å legge inn kostnadskalkyle får du også tilbake resultatrapporter med inntekter og kostnader.

 

Her legger du inn kostnader og momssatser per produkt: velg "Products" pris kan ligge inne både på "template description" produkter og på ulike aktivitets- og kapasitetsprodukter. Dette kjenner de til som har satt opp produkter og turer i systemet. Gå inn på et produkt og velg "price" (oppe til høyre).