For å endre beløpet på en faktura må du inn i ordren og redigere faktura i fanen “Economy”. 

  1. Orders - Show orders

  2. Finn den ordren du vil endre promo kode på. “Free text” feltet kan brukes for å søke på ordrereferanse eller kunden sitt navn.

  3. Gå til “Economy” knappen inne på ordren.

  4. Skriv ned den eksisterende forfallsdatoen for sluttbetalingen på et papir.

  5. Trykk på skiftenøkkelen og velg “Cancel invoice”.

  6. Trykk på “Create new invoice for unpaid xxxx” eller fyll ut beløpet selv.

  7. Sett forfallsfristen til den tidligere datoen du skrev ned i 4).

  8. Trykk “Save”