NB! Gjelder brukere med pålogging til betaadmin.screenbooking.com


Det som er viktig å merke seg er at feltet for å sette inn promokode på bookingurl nå er flyttet til steget for kundeinformasjon, istedenfor i første steg, siden det nå gjøres en sjekk mot dato for reise for å bekrefte om promokode er gyldig eller ikke. 


For å opprette en promokode og knytte den til en rabatt, trenger du både å opprette en “promo code” og å lage en “Discount agreement”. Du finner dette under fanen “Distributors”


Slik lager du en promokode

 1. Gå på “Distributors” og “Show promo codes”.

 2. Klikk på “Create new promo code”.

 3. Skriv inn navnet på koden, og i feltet “Promo code” den koden som skal skrives inn av kundene. 

 4. Trykk “Save”

 5. Du ser her at du også kan sette en kode inaktiv, slik at du kan bruke en kode i noen perioder, og slå den av når du ikke vil gi rabatt. 


Slik lager du en rabattavtale


 1. Gå på “Distributors” og velg “DIscount agreements”

 2. Klikk på “Create new promo code agreement”.

 3. Skriv inn navnet på avtalen (f.eks. 10% rabatt) 

 4. Du kan også velge for hvilke salgsperiode (order date between) eller reiseperiode (travel date between) denne rabattavtalen skal være gyldig. Dette gir deg mulighet til en lavsesong-rabatt eller tidligkjøp-rabatt. 

 5. Klikk “Next”

 6. Huk av hvilke produkter dere vil gi rabatt på. 

 7. Huk av for hvilke promokoder denne avtalen skal være gyldig.

 8. Velg hvilken type rabatt som skal gis, om det er % eller en fast pris. 

 9. Du kan her også velge for hvilke prisgrupper denne rabatten skal gjelde. Dette betyr at du kun kan gi rabatt på barn f.eks. 

 10. Velger du prosentrabatt, skriv inn hvor mye prosent som skal gis i rabatt:

 11. Er dette en fast pris rabatt skriv inn beløpet, og om det gjelder pr. person eller produkt: 

 12. I siste steget får du en oppsummering. Er denne riktig, trykk “Save”.