Obs: denne løsningen gjelder https://admin.screenbooking.com/

Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å sette opp en ny promo kode for en eller flere turer. Funksjonen kan også benyttes for å angi Agentrabatt i prosent.


 1. Gå til “Distributors” oppe på menyen, og velg Show distributors

 2. Trykk “Create new distributor

 3. Fyll ut navnet for kampanjen.

 4. Velg “Promo code only” som “Type of distributor

 5. Fyll inn promokoden i "agent/promotion code" feltet.

 6. Trykk “Save

 7. Gå til “Distributors” oppe på menyen, og velg "Discount agreements"

 8. Trykk “Create new discount agreement

 9. Gi avtalen et navn og velg for hvilken “Template descriptions” og “Tours” koden skal være aktiv.

 10. For å bruke rabatt i prosent, velg “STD - Standard” i begge drop down menyene og skriv inn hvor mye prosent rabatten skal være“xx % discount”. (Eksempel med 10% rabatt)

 11. Velg hvilke “distributors/promo codes” denne avtalen skal være tilgjengelig for.  

 12. Trykk “Save


Når promo koden skal deaktiveres, følg trinnene nedenfor:


 1. Gå til “Distributors” oppe på menyen, og velg  “Discount agreements

 2. Finn avtalen du vil endre på.

 3. Gå ned til “Agent” og klikk bort “distributor/promo code” som skal deaktiveres.

 4. Trykk “Save