(for dere som benytter admin.screenbooking.com)

Denne funksjonen brukes dersom du ønsker å sette opp en ny promo kode /agentkode for en eller flere turer.


 1. Gå til “Distributors” -> “Show distributors”

 2. Trykk på “Create new distributor”

 3. Fyll ut navnet på kampanjen.

 4. Velg “Promo code only” som “Type of distributor”

 5. Trykk “Save”


Bruk eksisterende prisskjema eller lag et nytt. For å lage et nytt prisskjema følg trinnene nedenfor:


 1. Gå til “Administrator” -> “Price scheme”

 2. “+ Add new price scheme”

 3. Gi skjemaet en kode og et navn. 

 4. Trykk “Save”


For å sette opp kommisjon:


 1. Gå til “Distributors” - “Commission & discount”

 2. Click “Create new commission agreement”

 3. Give the agreement a name and select for which “Template descriptions” and “Tours” the promo code should be active

 4. Ikke trykk på “Give percentage commission as discount during payment”

 5. For å velge rabatt, velg et prisskjema.

 6. Dersom en tur ikke har en pris på det valgte prisskjemaet, kan du velge å ha en fallback til standard prisskjema. Da velger du “or from fallback STD - Standard in addition to xx % discount.”

 7. Hvis du ikke ønsker å ha en fallback med prosent til standard prisskjema, bruk det samme prisskjemaet som fallback med 0% rabatt.

 8. Velg hvilke “distributors/promo codes” denne avtalen skal være tilgjengelig for.

 9. Trykk “Save”


Når promo koden skal deaktiveres, følg trinnene nedenfor:


 1. Gå til “Distributors” - “Commission & discounts”

 2. Finn avtalen du vil endre på.

 3. Gå ned til “Agent” og klikk bort “distributor/promo code” som skal deaktiveres.

 4. Trykk “Save”.