Har du vår SMS modul kan du også sende ut SMS som bulk. Det vil si at du kan sende SMS til flere kunder samtidig, filtrert på ulike kriterier (som tur, reisedato m.m.).


Slik gjør du:


  1. Gå på Orders -> Show orders

  2. Trykk på knappen "Advanced" og søk f.eks. en/flere spesifik(ke) tur(er), språk kunden har bestilt på, datoperiode for reise -> “Find order”


  1. Nå får du opp en liste med bookinger. 
    NB! Det kan være lurt å sjekke at du kun har status "Registered" markert. At du ikke har huket av for alle statuser, slik at du ikke sender SMS til kunder som har kansellert, eller ikke gjennomført en påbegynt bestilling.

  2. Gå nederst i listen og trykk "Compose SMS"

  3. Du kommer da inn i en SMS generator. 

  4. I SMS generatoren kan du også velge variable felter som øker relevansen for mottaker og gjør SMS mer personlig. Du kan for eks sette inn felter  navn på reisende, tur navn etc. 


  1. Sett markøren der du ønsker feltet satt inn i teksten, og velg så feltet ved å klikke på det. 


  1.  Når du har skrevet ferdig, trykker du "Send SMS" nede i høyre hjørne.