Google Tag Manager er implementert i Screenbooking. En Google Tag Manger-kode (GTM-kode) må opplyses til din kontaktperson eller support@screentek.no for at vi skal kunne aktivere Google Tag Manager.


Google Tag Manager må også være satt opp for å motta data. Se her for en beskrivelse av dette:


https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce 


Sporingen vil spore første side som "step 1", kundeinformasjonssiden som "step 2", og på bekreftelsessiden vil det sendes inn informasjon om betalingen (ecommerce-sporing). Se malene brukt under for mer informasjon om hvilke data som blir sendt.


Mal for steg-sporing:


data = {

    event: 'checkout',

    ecommerce: {

        checkout: {

            actionField: { 'step': <step number> }

        }

    }

}

dataLayer.push(data);


Mal for "ecommerce"-sporing:


data = {

    event: 'transactionComplete',

    ecommerce: {

        purchase: {

            actionField: { id: '<order reference>', affiliation: '<customer name>', revenue: '<order value>' },

            products: products

        }

    }

}

dataLayer.push(data);


Produktinformasjonsdata for "ecommerce"-sporingen:


name: '<product name>',

price: '<price>',

brand: '<customer name>',

category: '<product type>',

quantity: <quantity>