Vi har en funksjon i Screenbooking som gjør det enkelt å sende ut bulk e-post. Den innebærer at du kan selektere kunder basert på ulike kriterier og sende dem en e-post i en og samme operasjon.


Slik gjør du:


  1. Orders -> Show orders

  2. Trykk på knappen "Advanced" og søk f.eks. en/flere spesifik(ke) tur(er), språk kunden har bestilt på, datoperiode for reise etc. Trykk så “Find order”.


  1. Nå får du opp en liste med bookinger.

  2. Gå nederst i listen og trykk "Compose email"

  3. Du kommer da inn i en e-post generator. 

  4. I e-post generatoren kan du også velge variable felter som øker relevansen for mottaker og gjør e-posten mer personlig. Du kan for eksempel sette inn felter for navn på reisende, tur navn etc. 


  1. Sett markøren der du ønsker feltet satt inn i teksten, og velg så feltet ved å klikke på det. 


  1.  Når du har skrevet ferdig, trykker du "Send email" nede i høyre hjørne.