Ved hjelp av Scheduled reports kan du sette opp en regelmessig utsendelse av ønsket rapport til ønsket mailadresse. Denne kan settes til daglig, ukentlig, månedlig eller årlig utsending. 

 

 1. Velg “Reports” og velg så “Scheduled reports”

 2. Er ikke denne slått på, ta kontakt med oss på support@screentek.no, så gjør vi dette. 

 3. Velg “New”.

 4. Sett inn navnet du ønsker å gi rapporten i “Name”.

 5. Sett inn dato for første utsendelse i “Start Date” og for siste utsendelse i “End Date”.

 6. Under “Repeat” velger du hyppighet. 

 7. I “Subject” skriver du inn det emnefeltet du ønsker på e-posten som blir sendt ut.

 8. Recipients er mottakerne: skriv inn e-postadresse til mottakere, er det flere, skilles de med ;

 9. Ønsker du en følgetekst, kan du legge dette inn i e-posten som sendes. Merk at rapporten kommer som vedlegg i form av excel-fil. 

 

 1. I “Report” velger du type rapport du vil ha.

 2. Sett inn navn på turen(e) og evt. produktet/ene (relevant om du velger “product report”).

 3. Velg så hva perioden rapporten skal vises og sorteres for, om det er “travel date range” eller “order date range”.

 4. For produktrapport må man velge “product date range”.

 5. Velger du 0, viser rapporten bookinger for samme dag/uke, 1 er neste dag/uke. Du kan også sette - foran om du vil ha historiske tall. 

 6. "View report": Viser rapporten på skjermen.

 7. "Save": lagrer rapporten så den blir sendt ut når du ønsker. 

 

Når rapporten er satt opp, ser du den i Scheduled report dashboardet:

Trykker du på rapportnavnet, vil rapporten vises på skjermen. 

For å endre/administrere rapporten, trykker du på Change-ikonet på ønsket rapport.