I forbindelse med tiltak rundt sikkerhet og kundedata, har Screenbooking nå gjort grep for å forbedre rutinene for anonymisering ved å automatisere dette. Det betyr at vi har mulighet til å fortløpende automatisk anonymisere kundedata og reisendeinformasjon i henhold til forhåndsdefinerte kriterier. 


Vi har to innstillinger for dette:

  1. Antall måneder etter avsluttet reise at reisendeinformasjon anonymiseres.

  2. Antall måneder etter avsluttet reise at kundeinformasjon anonymiseres


“Reisendeinformasjon” er å forstå som informasjon om reisende som er registrert på ordren, utover den som bestiller. “Kundeinformasjon” er informasjon om bestiller.


Dere velger selv når disse data skal anonymiseres, men vi må ha skriftlig informasjon om dette når vi skal aktivere anonymisering på deres Screenbookingkonto. Vi anbefaler en måned på reisendeinformasjon, da det er hva som er anbefalt i lovverket. *


For anonymisering av kundeinformasjon (bestiller) anbefaler vi at innstilling for anonymisering settes til 48 måneder, basert på krav i bokføringsloven**. Vi beholder likevel ingen opplysninger mer enn 6 år. (5 år etter regnskapsårets slutt). Dette gjelder også ordrer som er uoppgjorte, da det ikke er krav til dette i bokføringsloven.


For dere som også benytter “Min side” vil anonymisering påvirke hva kunden får tilgang til av faner etter turen er gjennomført. Når reisende anonymiseres, vil kun fanene for bestiller, betaling, kommentarer og reisebetingelser være synlige. Når kunde anonymiseres, vil ikke lenger “min side” for ordren være tilgjengelig for kunde. Det er også fremdeles mulig å sette et tak på hvor mange dager etter fullført reise at “Min side” skal være tilgjengelig for kunden. 


Dokumenter på ordre slettes parallelt. Det vil si at dokumenter lastet opp på traveler slettes ved anonymisering av reisende, mens dokumenter lastet opp på ordren slettes ved anonymisering av customer. For at dere skal kunne gi riktig informasjon til deres kunder i teksten deres om “personvernopplysninger”, har vi laget følgende tekstforslag som dere selv kan redigere på og legge inn under “Administrators” - “Text” - “Translations” - “Privacy Policy”. Dere som henter inn mer sensitive personopplysninger om helse, diett, allergier m.m. bør også legge til egnet informasjon om dette. Se Lov om behandling av personopplysninger, Kapittel II, § 9. 


“De opplysninger vi henter inn om reisende vil slettes xx måneder etter avreise, i tråd med Lov om behandling av personopplysninger, Kapittel IV, §28). Der står det at: Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes.” 


*Se Lov om behandling av personopplysning, kapittel IV, §28. 


**Se Lov om bokføring, §13.