Man kan enten slette et bilde om gangen eller markere flere bilder som man ønsker å slette. 


1. Først går du inn i admin - admin5.imageshop.no

2. Finn bildet du vil slette.

3. Hold over bildet og klikk på den røde sirkelen.

4. Bekreft at du ønsker å slette bildet med å trykk “Slett”

5. Dersom du skal slette flere bilder markerer du disse og trykker “Tag”

6. Trykk “velg alle” og deretter “slett valgte filer” nederst i skjemaet til venstre.