Reisekvittering er en godkjent kvittering i følge kriterier fra regnskapsloven. Den sendes automatisk på reisedato. 


Kvittering inneholder:

  • Ordet “kvittering” øverst i e-posten

  • Navn på produkt kjøpt og dato for gjennomførelse

  • Dato for innbetaling, med betalingsmåte og beløp

  • Momsspesifikasjon

  • Unik referanse pr. kvittering (ordrereferanse)

  • Navn, adresse, telefonnummer og org. nr. på leverandør. 


Det siste punktet, navn, adresse, telefonnummer og organisasjonsnummer settes inn som en e-post footer. Det vil derfor være det samme som vises på ordrebekreftelsen deres i dag.


Når vi aktiverer reisekvittering, vil dere inne på fanen “Economy” på en ordre få en ny knapp som heter “Send Payment receipt for order”. Denne kan dere benytte for å sende kvittering på nytt om kunden ikke har mottatt denne, eller for å sende kvittering manuelt ved kansellering.


Om en kunde kansellerer ordren, har vi følgende scenario dekket:


2. Kunden tar kontakt med dere for å kansellere. 

Dere kansellerer ordren som vanlig, og refunderer det kunden får refundert ihht. deres refusjonsregler. Trykk så på “send Payment receipt for order” og kunden vil få en kvittering med det innbetalte beløp og det refunderte beløpet på. Om du ikke gir refusjon, vil det kun være et innbetalt beløp på denne. Kunden kan benytte denne for å få refusjon hos sitt forsikringsselskap. 


2. Kunden kansellerer på “Min side”.

Om du har kansellering på “min side” vil det gå ut en reisekvittering automatisk ihht. de regler du har lagt inn for refusjon. Er kansellering så nært avreise at ikke refusjon blir gitt, får kunden kvittering kun på det innbetalte beløpet. 


3. Ved "overstyring" av ingen refusjon ved kansellering på "min side". 

Om du velger å refundere kunden selv om kansellering på "min side" ikke gir rett til refusjon. Gjør du som vanlig, refunderer det du ønsker, og trykker "Send Payment receipt for order". Da vil kunden få en ny kvittering der det refunderte beløpet også vises. Har du allerede betalingsbekreftelse ved betaling på “min side” vil ikke kvittering påvirke denne. Da får kunden en bekreftelse ved hver innbetaling på “min side” og ved avreise får de en gyldig kvittering med alle innbetalinger på. 


Om du ønsker at vi slår på kvittering for deg må du sende en e-post på support@screenbooking.no. Du må sende med tekst for e-post footer om den i dag ikke inneholder ovennevnte informasjon om organisasjonsnummer. 


Det vil, ved aktivering av reisekvittering, legges til en tekst på ordrebekreftelsen som sier “Denne bekreftelsen er ikke gyldig som kvittering”.